GIMNASTYKA ZBIOROWA/INDYWIDUALNA

GIMNASTYKA ZBIOROWA / INDYWIDUALNA

Kinezyterapia należy do jednej z metod fizjoterapii. Polega na leczeniu ruchem, który wpływa na cały organizm, jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym (gimnastyka lecznicza). Kinezyterapia skupia się na maksymalnym usunięciu niesprawności fizycznej.

GIMNASTYKA ZBIOROWA / INDYWIDUALNA
GIMNASTYKA ZBIOROWA / INDYWIDUALNA
GIMNASTYKA ZBIOROWA / INDYWIDUALNA
GIMNASTYKA ZBIOROWA / INDYWIDUALNA

Ćwiczenia, w zależności od ich wpływu na organizm ludzki, dzieli się na: miejscowe (kinezyterapia indywidualna) – bezpośrednie oddziaływanie na chory staw, (ćwiczenia czynne, czynne w odciążeniu, samowspomagane, sprawności manualnej, izometryczne) ogólnousprawniające – poprawiające ogólną sprawność fizyczną, zwiększające wydolność układu krążenia i oddechowego (gimnastyka w basenie, gimnastyka zbiorowa).

Wskazania
Osłabienie siły mięśniowej, ograniczenia zakresu ruchomości, schorzenia i dysfunkcje narządu ruchu, bóle kręgosłupa, niektóre choroby układu oddechowego, zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej choroby reumatoidalne, oraz u pacjentów: po udarze mózgu, po zawale serca.

Wpływ zabiegu na organizm
Kinezyterapia ma dobry wpływ na większość pacjentów. Dzięki tej formie fizjoterapii pacjenci zwiększają siłę mięśniową, poprawiają zakres ruchu oraz czucie głębokie. Ponadto zabiegi kinezyterapii znacznie łagodzą dolegliwości bólowe, poprawiają elastyczność oraz napięcie tkanek miękkich, zmniejszają podwyższone napięcie mięśni i podwyższają poziom endorfin. Poza tym kinezyterapia poprawia wydolność krążeniowo-oddechową, a także nasila procesy przemiany materii. Kinezyterapia znacznie przyspiesza powrót do zdrowia osób, które doznały różnorodnych urazów. Kinezyterapia znacznie obniża ryzyko wystąpienia tzw. zespołów bólowych kręgosłupa, a ponadto przywraca utraconą sprawność ruchową.

Efekty stosowania zabiegu
Zwiększenie siły i wytrzymałości określonej grupy mięśniowej, utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach, poprawa krążenia, poprawa koordynacji ruchowej. Dzięki kinezyterapii pacjent może uniknąć powikłań ze strony układów kostnego i oddechowego, które są częstym efektem długiego unieruchomienia. Kinezyterapia musi być prowadzona pod okiem fizjoterapeutów posiadających odpowiednie uprawnienia.