preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Oferty Pracy

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A będące zespołem sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na trenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowiska:

RECEPCJONISTA/RECEPCJONISTKA
FIZJOTERAPEUTA

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
KSIĘGOWA
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
 


recepcjonista/recepcjonistka

Idealny Kandydat:

 • posiada staż pracy w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej, turystycznej lub uzdrowiskowej na podobnym stanowisku,
 • posiada wykształcenie z zakresu turystyki, hotelarstwa,
 • zna i posiada umiejętności z zakresu sprzedaży usług hotelowych,
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i rozwiniętymi zdolności interpersonalnymi,
 • posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem,
 • nienaganna prezencja i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku obiektu,
 • dyspozycyjność i zdolność do pracy w warunkach podwyższonego stresu,
 • dynamizm, dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Podstawowym zadaniem recepcjonisty jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez Uzdrowisko, profesjonalną bieżącą obsługę gościa, zagwarantowanie prawidłowego przebiegu pobytu gościa w obiekcie, informowanie o warunkach pobytu i o usługach dodatkowych świadczonych w Uzdrowisku, dokonywanie niezbędnych formalności związanych z pobytem gościa a także rzetelne wykonywanie powierzonych zadań i dbałość o wyniki finansowe recepcji.

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Recepcjonista” w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko recepcjonista / recepcjonistka.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 


 

FIZJOTERAPEUTA

 

Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:

 • obsługa urządzeń niezbędnych do przeprowadzania zabiegów (elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii miejscowej),
 • wykonywanie różnego rodzaju masaży,
 • nadzorowanie wykonywanych ćwiczeń oraz realizacja zabiegów rehabilitacyjnych, kondycyjnych i usprawniających,
 • prowadzenie zajęć z kinezyterapii dla osób o upośledzonej sprawności ruchowej, koordynacji itp. dotyczy to przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych,
 • zapewnienie obsługi klientów korzystających z zabiegów i usług wprowadzonych do oferty.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy w na analogicznym stanowisku,
 • rozumienie oczekiwań klientów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista,
 • dodatkowe kursy związane z wykonywaniem zawodu np. PNF, mile widziane uprawnienia ratownika wodnego,
 • zdolność do harmonijnej pracy, dyspozycyjność, dokładność i sumienność.

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • formę współpracy – do uzgodnienia etat, umowa zlecenie lub własna działalność gospodarcza

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem "FIZJOTERAPEUTA" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w dziale kadr w terminie do 29 luty 2020 roku.


Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko fizjoterapeuta.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 


 

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
 

Do obowiązków należeć będzie:

 • Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej planowanych prac i kosztorysów powykonawczych.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji techn., związanej z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi, sprawdzanie jej pod względem merytorycznym.
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej do przedłożenia do zatwierdzenia.
 • Współpraca w planowaniu zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • Prowadzenie oficjalnej korespondencji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które biorą udział w procesie inwestycyjnym,
 • Ścisła współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, projektantami, inspektorami i wykonawcami,
 • Sporządzanie rozliczeń inwestycji, sprawozdań, raportów itp.,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – branża ogólnobudowlana/instalacyjna,
 • Obsługa programu do kosztorysowania NORMA (Standard/PRO) znajomość technologii
  w wykonywaniu kosztorysów branży budownictwa,
 • Wymagane doświadczenie min. 3 letnie w branży budownictwa,
 • Obsługa program komp. AutoCAD,
 • Bardzo dobra znajomość całego procesu inwestycyjnego, w kontekście Prawa Budowlanego,
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Uprawnienia budowlane do nadzoru  i wykonawstwa (ogólnobudowlane lub instalacyjne),
 • Znajomość zasad prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego,
 • Umiejętność analizy projektów technicznych, procesów budowlanych, otoczenia okołotechnicznego,
 • Umiejętność i chęci pracy w zespole,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • Wysoka kultura osobista i punktualność,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobry kontakt z ludźmi, komunikatywność i pozytywne nastawienie do zadań zawodowych.

 

Zgłoszenia winny zawierać:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • referencje
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu oraz dodatkowo adres poczty elektronicznej

 

Oferty zawierające z dopiskiem "Specjalista ds. technicznych" w tytule e-mail

prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub składać osobiście w dziale kadr w terminie do 31 grudnia 2019 roku.


Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

 

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

 

Do obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowywanie ofert przetargowych zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką zakupową,
 • Sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej (zapytania, protesty, odwołania),
 • Współudział w tworzeniu Planu zakupów,
 • Współudział w tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargowych,
 • Kompleksowa obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy,
 • Monitoring rynku zamówień publicznych,
 • Dokonywanie zakupów środków trwałych, towarów, usług zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zakupów środków trwałych, towarów, usług na potrzeby Spółki,
 • Ewidencjonowanie i raportowanie przeprowadzanych postepowań zakupowych w obowiązujących w Spółce systemach informatycznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii lub administracji,
 • Doświadczenie w pracy związanej z zaopatrzeniem lub zamówieniami publicznymi,
 • Umiejętność przygotowywania ofert przetargowych,
 • Praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami,
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office,
 • Zaangażowanie w pracę oraz dyspozycyjność i lojalność,
 • Solidność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Prawo jazdy,
 • Dobry kontakt z ludźmi, komunikatywność i pozytywne nastawienie do zadań zawodowych.

Zgłoszenia winny zawierać:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • referencje
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu oraz dodatkowo adres poczty elektronicznej

 

Oferty zawierające z dopiskiem "Specjalista ds. zakupów" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub składać osobiście w dziale kadr w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zakupów.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 


KSIĘGOWA

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe w obszarze finansów/księgowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • mile widziane doświadczenie,
 • bardzo dobra znajomość Excela,
 • wysokie umiejętności analityczne,
 • zdolność do wielozadaniowego działania,
 • predyspozycja szybkiego przyswajania wiedzy,
 • systematyczność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:

 • księgowanie transakcji w systemie Xpertis (zakupu, operacji kasowych),
 • analiza kont pod względem poprawności zapisów księgowych i podatkowych,
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca i roku,
 • wykonywanie innych poleceń Głównego księgowego.

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem "KSIĘGOWA" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do 20 stycznia 2020 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko księgowa.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Do obowiązków należeć będzie:

 • Bezpośrednia sprzedaż usług Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. dla klienta indywidualnego oraz zorganizowanego.
 • Sprzedaż usług Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. poprzez e-mail i telemarketing.
 • Obsługa klienta indywidualnego oraz zorganizowanego.
 • Udział w opracowywaniu i realizacji strategii Działu Sprzedaży i Marketingu.
 • Kompleksowa obsługa komunikatora czater.
 • Obsługa portali internetowych.
 • Obsługa skrzynki pocztowej.
 • Przygotowywanie ofert dla potencjalnych klientów.
 • Sporządzanie umów handlowych oraz protokołów ze spotkań.
 • Udział w targach turystycznych i promocjach usług uzdrowiskowych.
 • Wizyty handlowe u potencjalnych klientów.
 • Sporządzanie analiz sprzedaży.
 • Wystawianie faktur za usługi.
 • Nadzór i obsługa  kongresów, konferencji, szkoleń.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność i chęci pracy w zespole.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Wysoka kultura osobista i punktualność.
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Dobry kontakt z ludźmi, komunikatywność i pozytywne nastawienie do  zadań.
 • Mile widziana znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (niemiecki, angielski, rosyjski).
 • Mile widziane prawo jazdy.

Oferujemy:

 • narzędzia niezbędne do pracy
 • kreatywną pracę w młodym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem "Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko księgowa.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.