Oferty pracy

Oferty pracy

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A będące zespołem sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowiska:

LEKARZ

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju zatrudni Lekarza ze specjalizacją (lub w trakcie): balneologia i medycyna fizykalna, rehabilitacja medyczna lub po kursie z podstaw balneologii, posiadającego specjalizację:
choroby wewnętrzne, reumatologia, neurologia, ortopedia, chirurgia, medycyna rodzinna.
Oferujemy indywidualnie dostosowane warunki zatrudnienia oraz mieszkanie służbowe.
Zapraszamy do składania ofert drogą elektroniczną: rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl
Kontakt telefoniczny: 664-488-062

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych Zarządu Spółki.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH

Idealny Kandydat:

 • wykształcenie średnie / wyższe kierunkowe rachunkowość/finanse/ekonomia,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze sprawozdawczości/ rachunkowości/ bankowości,
 • dobra znajomość aplikacji MS Office (zwłaszcza Excel),
 • znajomość podstaw rachunkowości,
 • terminowość, dokładność, chęć uczenia się i otwartość na zmiany,
 • samodzielność w działaniu.

Zakres obowiązków:

 • analiza rentowności produktów,
 • współtworzenie systemu kontroli wewnętrznej,
 • sporządzanie analiz związanych z bieżącą działalnością,
 • współudział w budowie planów finansowo-ekonomicznych,
 • ścisła współpraca z wszystkimi działami w firmie.

Przyszłemu Pracownikowi oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę przy ciekawych projektach.

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Specjalista ds. ekonomicznych” w tytule e-maila prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl w terminie 30 kwietnia 2024

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Obsługi Klienta / Specjalista ds. Sprzedaży.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SPECJALISTA DS.TECHNICZNYCH

Do obowiązków należeć będzie:

 • Sporządzanie dokumentacji procesów zakupowych, planowanych prac.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji techn., związanej z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi, sprawdzanie jej pod względem merytorycznym.
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej do przedłożenia i zatwierdzenia.
 • Współpraca w planowaniu zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • Prowadzenie oficjalnej korespondencji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które biorą udział w procesie inwestycyjnym,
 • Ścisła współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, projektantami, inspektorami i wykonawcami, wykonywanie bieżących zadań administracyjnych
 • Sporządzanie rozliczeń inwestycji, sprawozdań, raportów itp.,
 • Monitorowanie i analiza zużycia mediów (gaz, prąd, woda).
 • Analiza projektów technicznych, procesów budowlanych, otoczenia okołotechnicznego,

Wymagania:

 • Wykształcenie: min. średnie techniczne
 • Umiejętność analizy projektów technicznych, procesów budowlanych, otoczenia okołotechnicznego,
 • Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu office
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność i chęć pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, w systemie wielozadaniowym

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Mieszkanie służbowe

Zgłoszenia winny zawierać:

 • życiorys zawodowy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Oferty zawierające z dopiskiem "Specjalista ds. technicznych" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub składać osobiście w dziale kadr w terminie do 31 maja 2024 roku.

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko specjalista ds.technicznych.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii,
 • minimum 5 letni staż pracy,
 • mile widziany 3 letni staż pracy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem (motywowanie, szkolenie, planowanie pracy),
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z Pacjentami,
 • zorientowanie na cel, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:

 • współpraca z Kierownikiem Zakładu w zakresie organizacji i zarządzania zakładem przyrodoleczniczym
 • nadzór nad prawidłową realizacją procedur zabiegowych, standardów i jakości obsługi Pacjentów,
 • wsparcie w układaniu grafików pracy, obsady kabin zabiegowych celem optymalizacji czasu pracy
 • prawidłowe zarządzanie dokumentacją Pacjentów związaną z zabiegami
 • planowanie zabiegów dla Pacjentów oraz wsparcie podległego zespołu w realizacji zabiegów
 • dbanie o utrzymanie zakładu w pełnej sprawności tzn. wyposażonego w odpowiednia aparaturę oraz o zachowanie czystości i zapewnienie odpowiednich warunków epidemiologicznych
 • sporządzanie zamówień dotyczących bieżącego funkcjonowania Zakładu Przyrodoleczniczego

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,

 • atrakcyjny system wynagrodzeń,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem

 ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO

w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do 17 maja 2024 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko Zastępcy Kierownika zakładu przyrodoleczniczego.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A będące zespołem sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na trenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko: Pielęgniarka oddziałowa

 • kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami poz.36 (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1515).,
 • posiada zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i rozwiniętymi zdolności interpersonalnymi,
 • posiada udokumentowane sukcesy w pracy na podobnym stanowisku oraz referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • to człowiek dynamiczny, solidny i ambitny,
 • jest dyspozycyjny, skrupulatny oraz terminowy,

Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:

 • organizowanie pracy zespołu pielęgniarskiego i przydzielanie zadań do wykonania,
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległego personelu z uwzględnieniem racjonalnego zagospodarowania pracowników ,
 • czuwanie nad właściwym i zgodnym z ordynacją lekarską wykonaniem  zleceń lekarskich oraz ich dokumentowanie,
 • rzetelne prowadzenie gospodarki lekami, zamawianie oraz okresowe sporządzanie inwentaryzacji leków i sprawdzanie ich terminów ważności  na bieżąco,
 • udział w obchodach pielęgniarskich oraz ich dokumentowanie w raportach pielęgniarskich,
 • uzgadnianie konsultacji  specjalistycznych, odpowiedzialność za organizowanie transportu i opieki pacjenta w drodze na i z konsultacji,
 • odpowiedzialność za  sporządzanie  list do badań lekarskich wstępnych i okresowych oraz za właściwe przygotowanie pacjenta do badania           i poinformowanie o czasie i miejscu badania

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Pielęgniarka oddziałowa” w tytule e-maila prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do 17 maja 2024 roku.
Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa..

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Specjalista ds. zabiegów SPA

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A będące zespołem sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko

 

SPECJALISTA DS. ZABIEGÓW SPA

Idealny Kandydat:

·       posiada doświadczenie w zawodzie kosmetyczki lub specjalisty ds. zabiegów SPA

·       jest dyspozycyjny

·       cechuje go wysoka kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

·       posiada umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrą organizację pracy

·       mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

 

Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:

·      wykonywanie zabiegów zgodnie z menu zabiegowym i aktualną ofertą SPA Zdrojowe Zacisze (m.in. zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, masaże, manicure, pedicure)

·      dbanie o porządek na swoim stanowisku pracy, dezynfekcja i sterylizacja

·      obsługa strefy wellnes

·      promowanie zabiegów

·      otoczenie klientów całkowitą opieką

·      dbałość o miejsce pracy i wizerunek

 

Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:

·       stabilne zatrudnienie 

·       szkolenie produktowe i tematyczne oraz możliwość rozwoju zawodowego

·       formę zatrudnienia do uzgodnienia: kontrakt, umowa zlecenie, umowa o pracę

·       wynagrodzenie uzależnione od formy zatrudnienia

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Specjalista ds. zabiegów SPA” w tytule e-maila prosimy przesyłać na adres rekrutacja@uzdrowisko-polczyn.pl

w terminie 17 maja 2024 roku.


Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Połczynie-Zdroju rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. zabiegów SPA.

Zostałam/zostałem poinformowana/ny że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w

dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej

podstawie przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, istnieje obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych względem osób fizycznych biorących udział w rekrutacji. Pełna informacja znajduje się pod adresem:
http://uzdrowisko-polczyn.pl/klauzula-informacyjna-rekrutacja

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.