Skierowanie sanatoryjne NFZ

Skierowanie sanatoryjne NFZ

Pobyt ze skierowaniem sanatoryjnym NFZ

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. przyjmuje ubezpieczonych, którzy chcą skorzystać z pobytów sanatoryjnych w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby otrzymać takie skierowanie, należy zwrócić się do każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. POZ, specjalisty lub lekarza ze szpitala.

W ramach uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych ubezpieczeni ponoszą częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie (zobacz grafikę).

Skierowanie sanatoryjne NFZ

Ważne informacje dla Ubezpieczonego

1. Pobyt w sanatorium rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Pacjenci przyjeżdżający do Uzdrowiska powinni posiadać ze sobą imienne skierowanie wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (oraz obowiązującą dokumentację medyczną, dowód osobisty, leki przyjmowane na stałe).
3. Pobyt Ubezpieczonego rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
4. W Spółce stosuje się diety zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w związku z prowadzonymi profilami leczniczymi:

 • profil narządu ruchu, schorzenia neurlologiczne, reumatologiczne: dieta podstawowa, cukrzycowa, oszczędzająca
 • profil otyłość: dieta 1500 kcal/dobę, 1200 kcal/dobę o zwiększonej zawartości białka.

W przypadku chęci zastosowania innej diety (innego sposobu żywienia) istnieje możliwość stosowania:

 • diety bezglutenowej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety wegetariańskiej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety niskopurynowej (dna moczanowa) - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety bez laktozy/bez nabiału - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień

Odstępstwem od odpłatności za inne diety tj. bezglutenowej, wegetariańskiej, niskopurynowej, bez laktozy/bez nabiału jest zlecenie lekarskie wystawione przez lekarza uzdrowiskowego na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.

5. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje prowiant.
6. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej - pokoje przydzielane są w obiekcie w dniu przyjazdu. Wszystkie pokoje w obiektach Spółki posiadają pełen węzeł sanitarny.

7. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw w pokojach 2-osobowych. Pokoje 2-osobowe przydzielane są tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
8. Pokoje 1-osobowe przydzielane są wyłącznie w dniu przyjazdu przez pion medyczny. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej oraz email.
9. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia w recepcji dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania oraz opłaty uzdrowiskowej, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Połczyna-Zdroju od dnia 1 stycznia 2023 roku wynosi 6,20 zł dziennie.
10. Zwolnienie z dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium dla dorosłych przysługuje:

 • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
 • dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
 • dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej.

11. Wymiana pościeli i wypożyczenie ręcznika/szlafroka odbywają się za dodatkową opłatą:

 • ręcznik mały - 8 zł
 • ręcznik kąpielowy - 10 zł
 • wymiana kompletu pościeli - 30 zł
 • szlafrok (turnus 22 dni) – 40 zł, (turnus 29 dni) - 50 zł (2 razy bezpłatna wymiana w turnusie)

12. Istnieje możliwość zakupu pakietu telewizyjnego – cena za turnus wynosi: 21-dniowy - 105 zł, 28-dniowy - 138 zł.
13. Istnieje możliwość skorzystania z miejsca na parkingu niestrzeżonym-monitorowanym 24 h – cena za turnus wynosi: ZL Gryf: 150 zł, ZL Borkowo i ZL Irena: 100 zł.
14. Rekompensata z tytułu spóźnienia na turnus, skrócenia pobytu, lub przepustki: Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 63/2022 - Pacjent jest zobowiązany do zrekompensowania Spółce utraconego wynagrodzenia potrąconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu niezrealizowanego dnia pobytu na turnusie. Za każdy dzień spóźnienia na turnus, skrócenia pobytu oraz w przypadku przepustki na okres powyżej 12 godzin Pacjent uiszcza należność za pustostan w wysokości 120 zł.
15. Na pisemny wniosek Zarzad Spółki może zwolnić Pacjenta z obowiązku uiszczenia należności za pustostan, jeżeli spóźnienie, skrócenie pobytu lub przepustka powyżej 12 godzin wynika z zaistnienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności nie mogących być do przewidzenia przez pacjenta (taki, jak: akt zgonu, zaświadczeniie lekarskie, wypis ze szpitala, protokół policji itp.). Za zdarzenie losowe nie uznaje się: trudności komunikacyjnych związanych z przyjazdem i wyjazdem z turnusu, udziału w uroczystościach rodzinnych (ślub, chrzest, komunia itp.), obowiązków i wydarzeń zawodowych, planowanych zabiegów medycznych i wizyt u lekarzy specjalistów oraz wezwań do stawiennictwa przed sądami i organami administracji publicznej - wniosek o zwolnienie z opłaty uzasadniony wymienionymi okolicznościami rozpatrywany jest negatywnie.
16. Każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności ubezpieczonego oraz samowolne opuszczenie obiektu (bez otrzymania przepustki) jest każdorazowo zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia.
17. Informacje o możliwości dojazdu do Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. można uzyskać na stronie internetowej e-podróżnik: https://www.e-podroznik.pl/
18. W obiektach Gryf, Podhale, Irena i Borkowo wydzielone są specjalne pomieszczenia gdzie znajdują się automaty do prania i suszenia odzieży. Płatność za usługi kartą przy automatach.

KONTAKT:
Dział Sprzedaży – Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Edyta Korszyłowska

tel. +48 94 382 11 10
e-mail: ekorszylowska@uzdrowisko-polczyn.pl

Dział Sprzedaży – Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Agnieszka Czajkowska

tel. +48 94 382 11 12
e-mail: aczajkowska@uzdrowisko-polczyn.pl

RECEPCJA GRYF
tel. 94 366 20 19
tel. kom 696 495 133 (całodobowo)

RECEPCJA IRENA
tel. 94 366 21 35
tel. kom. 887 877 725

RECEPCJA PODHALE
tel. 94 366 2405
tel. kom. 604 069 852 (całodobowo)

RECEPCJA BORKOWO (dojazd z obwodnicy od strony Drawska Pomorskiego)
ul. Sobieskiego 13, 78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 94 366 21 06 (całodobowo)
tel. kom 696 495 143

WAŻNE
W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.