Skierowanie szpitalne NFZ

Skierowanie szpitalne NFZ

Pobyt ze skierowaniem szpitalnym NFZ

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. przyjmuje ubezpieczonych, którzy chcą skorzystać
z pobytów szpitalnych w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby otrzymać takie skierowanie, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej, bądź lekarza z odpowiedniego oddziału szpitalnego.
Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w ramach skierowanie jest bezpłatne.

Skierowanie szpitalne NFZ
Skierowanie szpitalne NFZ

Ważne informacje dla Ubezpieczonego

1. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Pacjenci przyjeżdżający do Uzdrowiska powinni posiadać ze sobą imienne skierowanie wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (oraz obowiązującą dokumentację medyczną, dowód osobisty, leki przyjmowane na stałe).
3. Pobyt Ubezpieczonego rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
4. W Spółce stosuje się diety zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w związku z prowadzonymi profilami leczniczymi:

  • profil narządu ruchu, schorzenia neurlologiczne, reumatologiczne: dieta podstawowa, cukrzycowa, oszczędzająca
  • profil otyłość: dieta 1500 kcal/dobę, 1200 kcal/dobę o zwiększonej zawartości białka

W przypadku chęci zastosowania innej diety (innego sposobu żywienia) istnieje możliwość stosowania: (cennik obowiązuje od 25 stycznia 2022 roku)

  • diety bezglutenowej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
  • diety wegetariańskiej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
  • diety niskopurynowej (dna moczanowa) - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
  • diety bez laktozy/bez nabiału - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień

Odstępstwem od odpłatności za inne diety tj. bezglutenowej, wegetariańskiej, niskopurynowej, bez laktozy/bez nabiału jest zlecenie lekarskie wystawione przez lekarza uzdrowiskowego na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.
 
5. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje prowiant.
6. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Pokoje przydzielane są wyłącznie w dniu przyjazdu.
7. Pokoje 1-osobowe przydzielane są wyłącznie w dniu przyjazdu przez pion medyczny. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej oraz email. Pokoje te przydziela się wyłącznie pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają odosobnionego zakwaterowania.

8. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw w pokojach 2-osobowych. Pokoje 2-osobowe przydzielane są tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
9. Zameldowanie pacjentów i przydział pokojów odbywa się w recepcjach poszczególnych obiektów.
10. Pacjent ze skierowaniem na oddział szpitalny nie uiszcza opłaty uzdrowiskowej.
11. Istnieje możliwość wymiany i wypożyczenia ręczników, pościeli oraz szlafroka za dodatkowa opłatą.
12.Istnieje możliwość zakupu pakietu telewizyjnego – cena za turnus wynosi: 21-dniowy- 105,00zł, 28-dniowy - 138,00 zł.
13. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu niestrzeżonego-monitorowanego 24 h – cena za turnus wynosi 150,00 zł.
14. Rekompensata z tytułu spóźnienia na turnus, skrócenia pobytu, lub przepustki: Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 63/2022 - Pacjent jest zobowiązany do zrekompensowania Spółce utraconego wynagrodzenia potrąconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu niezrealizowanego dnia pobytu na turnusie. Za każdy dzień spóźnienia na turnus, skrócenia pobytu oraz w przypadku przepustki na okres powyżej 12 godzin Pacjent uiszcza należność za pustostan w wysokości 120 zł.
15. Na pisemny wniosek Zarzad Spółki może zwolnić Pacjenta z obowiązku uiszczenia należności za pustostan, jeżeli spóźnienie, skrócenie pobytu lub przepustka powyżej 12 godzin wynika z zaistnienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności nie mogących być do przewidzenia przez pacjenta (taki, jak: akt zgonu, zaświadczeniie lekarskie, wypis ze szpitala, protokół policji itp.). Za zdarzenie losowe nie uznaje się: trudności komunikacyjnych związanych z przyjazdem i wyjazdem z turnusu, udziału w uroczystościach rodzinnych (ślub, chrzest, komunia itp.), obowiązków i wydarzeń zawodowych, planowanych zabiegów medycznych i wizyt u lekarzy specjalistów oraz wezwań do stawiennictwa przed sądami i organami administracji publicznej - wniosek o zwolnienie z opłaty uzasadniony wymienionymi okolicznościami rozpatrywany jest negatywnie.
16. Każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności ubezpieczonego oraz samowolne opuszczenie obiektu (bez otrzymania przepustki) jest każdorazowo zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia.
17. Informacje o możliwości dojazdu do Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. można uzyskać na stronie internetowej e-podróżnik: https://www.e-podroznik.pl/
18. W obiektach Gryf, Podhale, Irena i Borkowo wydzielone są specjalne pomieszczenia gdzie znajdują się automaty do prania i suszenia odzieży. Płatność za usługi kartą przy automatach.

KONTAKT:
Dział Sprzedaży – Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Edyta Korszyłowska

Tel. +48 94 382 11 10
e-mail: ekorszylowska@uzdrowisko-polczyn.pl

Dział Sprzedaży – Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Agnieszka Czajkowska

Tel. +48 94 382 11 12
e-mail: aczajkowska@uzdrowisko-polczyn.pl

RECEPCJA GRYF
Tel. + 48 94 366 20 19
Tel. kom 696 495 133 (całodobowo)

RECEPCJA PODHALE
Tel. + 48 94 366 24 05
Tel. kom. 604 069 852 (całodobowo)

WAŻNE
W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.