preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

skierowanie szpitalne NFZ

Pobyt ze skierowaniem szpitalnym NFZ

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. przyjmuje ubezpieczonych, którzy chcą skorzystać
z pobytów szpitalnych w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby otrzymać takie skierowanie, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lub specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej, bądź lekarza z odpowiedniego oddziału szpitalnego.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w ramach skierowanie jest bezpłatne.

Ważne informacje dla Ubezpieczonego

 1. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Pacjenci przyjeżdżający do Uzdrowiska powinni posiadać ze sobą imienne skierowanie wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (oraz obowiązującą dokumentację medyczną, dowód osobisty, leki przyjmowane na stałe).
 3. Pobyt Ubezpieczonego rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
 4. W Spółce stosuje się diety zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w związku z prowadzonymi profilami leczniczymi:
 • profil narządu ruchu, schorzenia neurlologiczne, reumatologiczne: dieta podstawowa, cukrzycowa, oszczędzająca
 • profil otyłość: dieta 1500 kcal/dobę, 1200 kcal/dobę o zwiększonej zawartości białka.
W przypadku chęci zastosowania innej diety (innego sposobu żywienia) istnieje możliwość stosowania:(cennik obowiązuje od 25 stycznia 2022 roku)
 • diety bezglutenowej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety wegetariańskiej - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety niskopurynowej (dna moczanowa) - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
 • diety bez laktozy/bez nabiału - dopłata do wyżywienia w wysokości 23 zł za każdy dzień
Odstępstwem od odpłatności za inne diety tj. bezglutenowej, wegetariańskiej, niskopurynowej, bez laktozy/bez nabiału jest zlecenie lekarskie wystawione przez lekarza uzdrowiskowego na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.
 
5. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje prowiant.
6. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu.
7. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw w pokojach 2-osobowych. Pokoje 2-osobowe przydzielane są tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
8. Zameldowanie pacjentów odbywa się w recepcjach poszczególnych obiektów. Po dokonaniu formalności meldunkowych następuje przydział pokoju.
9. Pacjent ze skierowaniem na oddział szpitalny nie uiszcza opłaty uzdrowiskowej.
10. Istnieje możliwość wymiany i wypożyczenia ręczników, pościeli oraz szlafroka
za dodatkowa opłatą.
11.Istnieje możliwość zakupu pakietu telewizyjnego – cena za turnus wynosi: 21-dniowy- 95,00zł, 28-dniowy - 125,00 zł.
12. Istnieje możliwość zakupu miejsca na parkingu strzeżonym-monitorowanym 24 h – cena za turnus wynosi 120,00 zł.
13. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów i przyjazdów Pacjentów pobierana jest odpłatność. Opłata dotyczy również przepustek, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego i wynosi zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Zarządu Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
 • 80 zł - dla skierowań szpitalnych
 • 97 zł dla skierowań w ramach rehabilitacji szpitalnej

Każdy dzień nieobecności ubezpieczonego, samowolne opuszczenie obiektu (bez otrzymania przepustki) będzie każdorazowo zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

14. Nieobecność Pacjenta spowodowana zdarzeniami losowymi musi być potwierdzona stosownym dokumentem (w przypadku zgonu członka najbliższej rodziny –aktem zgonu, a w przypadku choroby –zaświadczeniem lekarskim).

Należności za niewykorzystane miejsce (tzw. pustostan) nie będą pobierane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zawierającego zgodę Zarządu Spółki lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

15. W zakresie informacji dotyczącej dojazdu do Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. dostępnymi środkami komunikacji, pragniemy Państwa poinformować, iż aktualny spis połączeń można uzyskać na stronie internetowej e-podróżnik - https://www.e-podroznik.pl/

 

KONTAKT:
Dział Sprzedaży– Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Edyta Korszyłowska
Tel. +48 94 382 11 10
e-mail:
ekorszylowska@uzdrowisko-polczyn.pl

Dział Sprzedaży– Klient Instytucjonalny NFZ/ZUS, Klient Indywidualny
Agnieszka Czajkowska
Tel. +48 94 382 11 12
e-mail:
aczajkowska@uzdrowisko-polczyn.pl

RECEPCJA GRYF
Tel. + 48 94 366 20 19
Tel. kom 696 495 133 (całodobowo)


RECEPCJA PODHALE
Tel. + 48 94 366 2405
Tel. kom. 604 069 852 (całodobowo)

WAŻNE
W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.

KOMUNIKACJA KOLEJOWA I AUTOBUSOWA
Gmina Połczyn-Zdrój na stronie www.polczyn-zdroj.pl Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju udostepniła informację o rozkładzie jazdy autobusów i busów wyjeżdzajacych z Połczyna-Zdroju .