Klauzula informacyjna rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6 (KRS: 0000025053, NIP: 6720006034, Regon: 00028818800000)

2) inspektorem ochrony danych w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. jest pan Mariusz Hondra e-mail: iod@uzdrowisko-polczyn.pl lub rodo@uzdrowisko-polczyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji
na podstawie

Art. 6 ust 1 pkt a i b:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
brak przekazywania innym odbiorcom

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu rekrutacyjnego
- nie dłużej jak 6 miesięcy od daty złożenia

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie podania rekrutacyjnego

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany