preloader oval

Uzdrowiskowa rehabilitacja pocovidowa


od 1 200 zł /osoba

7 dni

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

                                                                                                   oferta ważna do 19 grudnia 2021 roku

Uzdrowiskowa rehabilitacja pocovidowa

 

 

Uzdrowiskowa rehabilitacja kierowana jest do pacjentów, osób dorosłych po przebyciu choroby związanej z COVID-19, ze wskazaniami pulmonologicznymi lub tych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają zastosowania kolejnego etapu rehabilitacji pulmonologicznej.

 Najważniejsze cele rehabilitacji:

 • zastosowanie uzdrowiskowej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19 ma na celu poprawę jakości życia oraz wydajności pracy, a przede wszystkim przyspieszenie procesu zdrowienia, umożliwienie osobom czynnym zawodowo szybszego powrotu do pełnej aktywności fizycznej w tym także zawodowej,
 • poprawa ogólnej sprawności psycho-fizycznej
 • Poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
 • Poprawa sprawności oddechowej, siły mięśni
 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej
 • zapobieganie postępującej niepełnosprawności
 • zmniejszenie kosztów leczenia.

Uzdrowiskowa rehabilitacja stworzy podstawę do wypracowania nawyków koniecznych do odzyskania i utrzymania pełnej sprawności psycho- fizycznej. Aby uzyskać najlepszą efektywność leczniczą, osoby do których kierowany jest program, powinny być objęte kompleksowym programem terapeutycznym oddziałującym wielokierunkowo.

Wskazania - grupy schorzeń objęte uzdrowiskową rehabilitacją pocovidową:

 • przebyta choroba związana z COVID-19,
 • przebyte zapalenie płuc,
 • odma płucna,
 • przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy,
 • przewlekłe zapalenie błony jamy nosowej i gardła,
 •  stany po zabiegach chirurgicznych,
 •  inne choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia głosu,
 • dychawica oskrzelowa,
 • przewlekła zaporowa choroba płuc (POCHP),
 • choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi.

Zakres rehabilitacji pulmonologicznej po przebytej chorobie COVID -19:

 • ocena układu oddechowego i rozpoznanie ewentualnych schorzeń pulmonologicznych i współistniejących (np. choroby kardiologiczne, wady postawy, zmiany zwyrodnieniowe),
 • włączenie optymalnego leczenia celem zmniejszenia objawów chorobowych i poprawa stanu zdrowia
 • zmianie diety, nauka prawidłowego oddychania,
 • aktywna regeneracja sił witalnych, zmniejszenie stresu,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg Standardów Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • indywidualnie dobrany trening interwałowy opracowany w oparciu o testy wysiłkowe oraz nieinwazyjne badania pulmonologiczne (test marszowy, spirometria, saturacja oraz badania laboratoryjne: gazometria, rtg przeglądowe klatki piersiowej),
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia usprawniające: oddechowe i relaksacyjne,
 • zabiegi wspomagające (inhalacje, nebulizacje, drenaż ułożeniowy, masaż wibracyjny , hydroterapia i masaż relaksacyjny),
 • psychorelaksacja i psychoedukacja, wsparcie w powrocie do pełnienia ról społecznych,
 • konsultacje z dietetykiem,

 

Oferta skierowana jest dla osób posiadających negatywny wyniku testu RT-PCR* lub zaszczepionych lub ozdrowieńców posiadających Unijny Certyfikat COVID (DGC) - europejskie zaświadczenie cyfrowe potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, uzyskania negatywnego wyniku testu, uzyskania pozytywnego testu i przebycie choroby.

Każdy pacjent może pobrać certyfikat m.in ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

*Test na obecność SARS CoV-2 metodą RT-PCR należy wykonać maksymalnie 4 dni przed przyjazdem.

Dodatkowy koszt testu: dla pobytu 7 dniowego- 170 zł, dla pobytu 14 dniowego-150 zł.

Szczegółowe informacje dostępne w Dziale Sprzedaży.

 

Uzdrowiskową rehabilitację pocovidową realizujemy  pod okiem specjalistów tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, terapeuty zajęciowego.

Zakres uzdrowiskowej rehabilitacji pocovidowej:

 • konsultacja wstępna - ocena stanu klinicznego pacjenta, optymalizacja leczenia farmakologicznego oraz ustalenie programu rehabilitacji zgodnie ze Standardami Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • diagnostyka pulmonologiczna:
 • codzienne pomiar PEF,
 • zlecone przez lekarza podczas pobytu w zależności od stanu pacjenta : test wysiłkowy, test marszowy, test Borga, spirometria. Możliwość realizacji dodatkowych badań diagnostycznych ponadstandardowych poza programem podstawowym,
 • 4 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku do soboty), wg indywidulanych wskazań:

a.      kinezyterapia  -  gimnastyka indywidualna, gimnastyka grupowa, gimnastyka z wykorzystaniem przyrządów  (ergometr, bieżnia, stepper, itp.), tlenoterapia, Nordic Walking, gimnastyka oddechowa, drenaż ułożeniowy,

b.      hydroterapia – masaż podwodny mechaniczny, masaż perełkowy, gimnastyka w basenie,

c.       zabiegi z użyciem naturalnych surowców: inhalacje solankowe, inhalacje złożone, nebulizacje,

d.      masaż relaksacyjny,

e.      jonoforeza na krtań

 • psychorelaksacja,
 • psychoedukacja - nauka zdrowego żywienia, promocja aktywności fizycznej, nauka sposobów akceptacji choroby i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • konsultacja dietetyka – w zależności od potrzeb pacjenta,
 • nadzór medyczny nad realizacją programu – ewentualna korekta programu rehabilitacji, zlecenie badań dodatkowych niezbędnych doprowadzenia programu rehabilitacji,
 • badanie końcowe – ocena efektów rehabilitacji, zalecenia w zakresie kontynuacji wyuczonych w trakcie rehabilitacji nawyków zdrowotnych,
 • pakiet nie podlega rabatowaniu.

Oferujemy :

 • pokoje  jedno i dwuosobowe w różnych standardach

 • całodzienne wyżywienie: śniadania/kolacje/obiad (pobyt rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu),
 • możliwość skorzystania z basenu wewnętrznego po wcześniejszym umówieniu się w Recepcji GRYF, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, w miesiącach styczeń-maj oraz wrzesień-grudzień

 • możliwość skorzystania z jacuzzi w SPA w standardzie komfort i delux, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami,

 • możliwość skorzystania z oferty zabiegów w SPA,

 •  wstęp na basen zewnętrzny PATIO -obowiązuje limit czasowy-jedno wejście 2 godziny (Sanatorium Gryf) w sezonie: czerwiec - sierpień (otwarcie basenu uzależnione jest od warunków pogodowych).

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w pełnych turnusach 7-dniowych (6 noclegów), 14-dniowych (13 noclegów), rozpoczynając turnus w niedzielę (kolacją) , a kończąc w sobotę (obiadem).

https://www.youtube.com/watch?v=cuT1ft3gzbA

 

Koszt pobytu  do 30 kwietnia 2021 r.

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.1700 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1600 zł osoba, Apartament- 2 osoby (3600 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1500zł, miejsce w pokoju 2 os.1400 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1300 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1200 zł osoba

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.3500 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3300 zł osoba, Apartament- 2 osoby (7800 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3100 zł, miejsce w pokoju 2 os.2900 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 2700 zł, miejsce w pokoju 2 os. 2500 zł osoba

 

Koszt pobytu od 1 maja do 30 września 2021 r.

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.1820 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1720 zł osoba, Apartament- 2 osoby (3780 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1620zł, miejsce w pokoju 2 os.1520 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1420 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1320 zł osoba

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.3760 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3560 zł osoba, Apartament- 2 osoby (8190 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3360 zł, miejsce w pokoju 2 os.3160 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 2960 zł, miejsce w pokoju 2 os. 2760 zł osoba

 

Ilość miejsc ograniczona

Rezerwacja może zostać przyjęta w Dziale Sprzedaży bądź w recepcji każdego z obiektów sanatoryjnych całodobowo.

Uzdrowisko Połczyn Dział Sprzedaży

tel.:+48 94 366 26 86 | +48 94 366 21 65|

www.uzdrowisko-polczyn.pl

email: sprzedaz@uzdrowisko-polczyn.pl, rezerwacja@uzdrowisko-polczyn.pl

Dodatkowo płatne:

 • zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju osoby fizyczne obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 4,40zł dziennie (płatna w pierwszym dniu pobytu)

 • parking dozorowany, płatny, niestrzeżony

 • test zgodnie z powyższą informacją