preloader oval

Uzdrowiskowa rehabilitacja pocovidowa


od 1 660 zł /osoba

7 dni

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

oferta całoroczna

Cennik na 2023 rok

od 1 stycznia do 23 grudnia 2023 roku

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.2040 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1860 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os. 2160 zł, 

Apartament - 2 osoby (4620 zł), Apartament do dyspozycji 1 os. 3060 zł

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1920 zł, miejsce w pokoju 2 os.1820 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os. 2040 zł

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1810 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1660 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.1910 zł

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux - miejsce w pokoju 1 os.4190 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3830 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os. 4430 zł

Apartament- 2 osoby (9760 zł), Apartament do dyspozycji 1 os. 6630 zł

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3950 zł, miejsce w pokoju 2 os.3750 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.4190 zł

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 3730 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3430 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.3930 zł

 

Uzdrowiskowa rehabilitacja kierowana jest do pacjentów, osób dorosłych po przebyciu choroby związanej z COVID-19, ze wskazaniami pulmonologicznymi lub tych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają zastosowania kolejnego etapu rehabilitacji pulmonologicznej.

 

 Najważniejsze cele rehabilitacji:

 • zastosowanie uzdrowiskowej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19 ma na celu poprawę jakości życia oraz wydajności pracy, a przede wszystkim przyspieszenie procesu zdrowienia, umożliwienie osobom czynnym zawodowo szybszego powrotu do pełnej aktywności fizycznej w tym także zawodowej,
 • poprawa ogólnej sprawności psycho-fizycznej
 • Poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
 • Poprawa sprawności oddechowej, siły mięśni
 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej
 • zapobieganie postępującej niepełnosprawności
 • zmniejszenie kosztów leczenia

Uzdrowiskowa rehabilitacja stworzy podstawę do wypracowania nawyków koniecznych do odzyskania i utrzymania pełnej sprawności psycho-fizycznej. Aby uzyskać najlepszą efektywność leczniczą osoby do których kierowany jest program powinny być objęte kompleksowym programem terapeutycznym oddziałującym wielokierunkowo.

Wskazania - grupy schorzeń objęte uzdrowiskową rehabilitacją pocovidową:

 • przebyta choroba związana z COVID-19,
 • przebyte zapalenie płuc,
 • odma płucna,
 • przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy,
 • przewlekłe zapalenie błony jamy nosowej i gardła,
 •  stany po zabiegach chirurgicznych,
 •  inne choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia głosu,
 • dychawica oskrzelowa,
 • przewlekła zaporowa choroba płuc (POCHP),
 • choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi.

Zakres rehabilitacji pulmonologicznej po przebytej chorobie COVID -19:

 • ocena układu oddechowego i rozpoznanie ewentualnych schorzeń pulmonologicznych i współistniejących (np. choroby kardiologiczne, wady postawy, zmiany zwyrodnieniowe),
 • włączenie optymalnego leczenia celem zmniejszenia objawów chorobowych i poprawa stanu zdrowia
 • zmiana diety, nauka prawidłowego oddychania,
 • aktywna regeneracja sił witalnych, zmniejszenie stresu,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg Standardów Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • indywidualnie dobrany trening interwałowy opracowany w oparciu o testy wysiłkowe oraz nieinwazyjne badania pulmonologiczne (test marszowy, spirometria, saturacja oraz badania laboratoryjne: gazometria, rtg przeglądowe klatki piersiowej),
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia usprawniające: oddechowe i relaksacyjne,
 • zabiegi wspomagające (inhalacje, nebulizacje, drenaż ułożeniowy, masaż wibracyjny, hydroterapia i masaż relaksacyjny),
 • psychorelaksacja i psychoedukacja, wsparcie w powrocie do pełnienia ról społecznych,
 • konsultacje z dietetykiem.


Uzdrowiskową rehabilitację pocovidową realizujemy  pod okiem specjalistów tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, terapeuty zajęciowego.

Zakres uzdrowiskowej rehabilitacji pocovidowej:

 • konsultacja wstępna - ocena stanu klinicznego pacjenta, optymalizacja leczenia farmakologicznego oraz ustalenie programu rehabilitacji zgodnie ze Standardami Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • diagnostyka pulmonologiczna:
 • codzienne pomiar PEF,
 • zlecone przez lekarza podczas pobytu w zależności od stanu pacjenta : test wysiłkowy, test marszowy, test Borga, spirometria. Możliwość realizacji dodatkowych badań diagnostycznych ponadstandardowych poza programem podstawowym,
 • 4 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku do soboty), wg indywidulanych wskazań:

a.      kinezyterapia  -  gimnastyka indywidualna, gimnastyka grupowa, gimnastyka z wykorzystaniem przyrządów  (ergometr, bieżnia, stepper, itp.), tlenoterapia, Nordic Walking, gimnastyka oddechowa, drenaż ułożeniowy

b.      hydroterapia – masaż podwodny mechaniczny, masaż perełkowy, gimnastyka w basenie

c.       zabiegi z użyciem naturalnych surowców: inhalacje solankowe, inhalacje złożone, nebulizacje

d.      masaż relaksacyjny

e.      jonoforeza na krtań

 • psychorelaksacja,
 • psychoedukacja - nauka zdrowego żywienia, promocja aktywności fizycznej, nauka sposobów akceptacji choroby i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • konsultacja dietetyka – w zależności od potrzeb pacjenta
 • nadzór medyczny nad realizacją programu – ewentualna korekta programu rehabilitacji, zlecenie badań dodatkowych niezbędnych do prowadzenia programu rehabilitacji
 • badanie końcowe – ocena efektów rehabilitacji, zalecenia w zakresie kontynuacji wyuczonych w trakcie rehabilitacji nawyków zdrowotnych
 • pakiet nie podlega rabatowaniu

Oferujemy:

 • pokoje jedno i dwuosobowe w różnych standardach

 • całodzienne wyżywienie: śniadanie/obiad/kolacja z zachowaniem obowiązujących obostrzeń (pobyt rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu),
 • diety (bezglutenowa, wegetariańska, niskopurynowa(dna moczanowa), bez laktozy/bez nabiału dodatkowo płatne 23 zł za  każdy dzień,
 • BONUS – karnet na 5 wejść do kompleksu basenowego* (ZL Gryf) możliwość skorzystania z kompleksu basenowego od września do maja** - obowiązuje limit czasowy - jedno wejście 1 godzina*
 • możliwość skorzystania z jacuzzi w SPA w standardzie komfort i delux, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami

 • możliwość skorzystania z oferty zabiegów w SPA

 • w okresie od letnim (czerwiec-sierpień) jedno wejście dziennie - do wyboru - do basenu PATIO, albo kompleksu basenowego** (obowiązuje limit czasowy - jedno wejście 1 godzina). Łączna ilość bezpłatnych wejść na oba baseny równa się ilości wykupionych noclegów.

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w pełnych turnusach 7-dniowych (6 noclegów), 14-dniowych (13 noclegów), rozpoczynając turnus w niedzielę (kolacją), a kończąc w sobotę (obiadem)

** godziny otwarcia kompleksu basenowego: https://uzdrowisko-polczyn.pl/kontakt-i-otwarcie

Szczegółowe informacje w recepcji kompleksu basenowego.

Informujemy, że w dniach 25.02 do 12.03.2023 kompleks basenowy będzie nieczynny.

Zmiany wynikają z przerwy technologicznej, nie ma to wpływu na cenę oferty i nie przysługuje z tego tytułu rekompensata.

 

 

Karnet obowiązuje w miesiącach od września do maja.

1. Karnet na 5 wejść do kompleksu basenowego - 7 dni pobytu

2. Karnet na 10 wejść do kompleksu basenowego - 14 dni pobytu

https://www.youtube.com/watch?v=cuT1ft3gzbA

Ilość miejsc ograniczona

Rezerwacja może zostać przyjęta w Dziale Sprzedaży bądź w recepcji każdego z obiektów sanatoryjnych całodobowo.

Uzdrowisko Połczyn - Dział Sprzedaży

tel.:+48 94 366 26 86 | +48 94 366 21 65|

www.uzdrowisko-polczyn.pl

email: sprzedaz@uzdrowisko-polczyn.pl, rezerwacja@uzdrowisko-polczyn.pl

Dodatkowo płatne:

 • zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju osoby fizyczne obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 5,40 zł dziennie (płatna w pierwszym dniu pobytu)

 • parking dozorowany, płatny, niestrzeżony