preloader oval

Uzdrowiskowa rehabilitacja pocovidowa


od 1 200 zł /osoba

7 dni

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

Od 12 października obowiązuje nowy cennik usług na 2022 rok

                                                                                               

  oferta ważna do 19 grudnia 2021 roku

Uzdrowiskowa rehabilitacja kierowana jest do pacjentów, osób dorosłych po przebyciu choroby związanej z COVID-19, ze wskazaniami pulmonologicznymi lub tych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają zastosowania kolejnego etapu rehabilitacji pulmonologicznej.

 Najważniejsze cele rehabilitacji:

 • zastosowanie uzdrowiskowej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19 ma na celu poprawę jakości życia oraz wydajności pracy, a przede wszystkim przyspieszenie procesu zdrowienia, umożliwienie osobom czynnym zawodowo szybszego powrotu do pełnej aktywności fizycznej w tym także zawodowej,
 • poprawa ogólnej sprawności psycho-fizycznej
 • Poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
 • Poprawa sprawności oddechowej, siły mięśni
 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej
 • zapobieganie postępującej niepełnosprawności
 • zmniejszenie kosztów leczenia.

Uzdrowiskowa rehabilitacja stworzy podstawę do wypracowania nawyków koniecznych do odzyskania i utrzymania pełnej sprawności psycho- fizycznej. Aby uzyskać najlepszą efektywność leczniczą, osoby do których kierowany jest program, powinny być objęte kompleksowym programem terapeutycznym oddziałującym wielokierunkowo.

Wskazania - grupy schorzeń objęte uzdrowiskową rehabilitacją pocovidową:

 • przebyta choroba związana z COVID-19,
 • przebyte zapalenie płuc,
 • odma płucna,
 • przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy,
 • przewlekłe zapalenie błony jamy nosowej i gardła,
 •  stany po zabiegach chirurgicznych,
 •  inne choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia głosu,
 • dychawica oskrzelowa,
 • przewlekła zaporowa choroba płuc (POCHP),
 • choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi.

Zakres rehabilitacji pulmonologicznej po przebytej chorobie COVID -19:

 • ocena układu oddechowego i rozpoznanie ewentualnych schorzeń pulmonologicznych i współistniejących (np. choroby kardiologiczne, wady postawy, zmiany zwyrodnieniowe),
 • włączenie optymalnego leczenia celem zmniejszenia objawów chorobowych i poprawa stanu zdrowia
 • zmianie diety, nauka prawidłowego oddychania,
 • aktywna regeneracja sił witalnych, zmniejszenie stresu,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg Standardów Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • indywidualnie dobrany trening interwałowy opracowany w oparciu o testy wysiłkowe oraz nieinwazyjne badania pulmonologiczne (test marszowy, spirometria, saturacja oraz badania laboratoryjne: gazometria, rtg przeglądowe klatki piersiowej),
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia usprawniające: oddechowe i relaksacyjne,
 • zabiegi wspomagające (inhalacje, nebulizacje, drenaż ułożeniowy, masaż wibracyjny , hydroterapia i masaż relaksacyjny),
 • psychorelaksacja i psychoedukacja, wsparcie w powrocie do pełnienia ról społecznych,
 • konsultacje z dietetykiem,

 

Oferta skierowana jest dla osób posiadających negatywny wyniku testu RT-PCR* lub zaszczepionych lub ozdrowieńców posiadających Unijny Certyfikat COVID (DGC) - europejskie zaświadczenie cyfrowe potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, uzyskania negatywnego wyniku testu, uzyskania pozytywnego testu i przebycie choroby.

Każdy pacjent może pobrać certyfikat m.in ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

*Test na obecność SARS CoV-2 metodą RT-PCR należy wykonać maksymalnie 4 dni przed przyjazdem.

Dodatkowy koszt testu: dla pobytu 7 dniowego- 170 zł, dla pobytu 14 dniowego-150 zł.

Szczegółowe informacje dostępne w Dziale Sprzedaży.

 

Uzdrowiskową rehabilitację pocovidową realizujemy  pod okiem specjalistów tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, terapeuty zajęciowego.

Zakres uzdrowiskowej rehabilitacji pocovidowej:

 • konsultacja wstępna - ocena stanu klinicznego pacjenta, optymalizacja leczenia farmakologicznego oraz ustalenie programu rehabilitacji zgodnie ze Standardami Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • diagnostyka pulmonologiczna:
 • codzienne pomiar PEF,
 • zlecone przez lekarza podczas pobytu w zależności od stanu pacjenta : test wysiłkowy, test marszowy, test Borga, spirometria. Możliwość realizacji dodatkowych badań diagnostycznych ponadstandardowych poza programem podstawowym,
 • 4 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku do soboty), wg indywidulanych wskazań:

a.      kinezyterapia  -  gimnastyka indywidualna, gimnastyka grupowa, gimnastyka z wykorzystaniem przyrządów  (ergometr, bieżnia, stepper, itp.), tlenoterapia, Nordic Walking, gimnastyka oddechowa, drenaż ułożeniowy,

b.      hydroterapia – masaż podwodny mechaniczny, masaż perełkowy, gimnastyka w basenie,

c.       zabiegi z użyciem naturalnych surowców: inhalacje solankowe, inhalacje złożone, nebulizacje,

d.      masaż relaksacyjny,

e.      jonoforeza na krtań

 • psychorelaksacja,
 • psychoedukacja - nauka zdrowego żywienia, promocja aktywności fizycznej, nauka sposobów akceptacji choroby i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • konsultacja dietetyka – w zależności od potrzeb pacjenta,
 • nadzór medyczny nad realizacją programu – ewentualna korekta programu rehabilitacji, zlecenie badań dodatkowych niezbędnych doprowadzenia programu rehabilitacji,
 • badanie końcowe – ocena efektów rehabilitacji, zalecenia w zakresie kontynuacji wyuczonych w trakcie rehabilitacji nawyków zdrowotnych,
 • pakiet nie podlega rabatowaniu.

Oferujemy :

 • pokoje  jedno i dwuosobowe w różnych standardach

 • całodzienne wyżywienie: śniadania/kolacje/obiad (pobyt rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu),
 • możliwość skorzystania z basenu wewnętrznego po wcześniejszym umówieniu się w Recepcji GRYF, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, w miesiącach styczeń-maj oraz wrzesień-grudzień

 • możliwość skorzystania z jacuzzi w SPA w standardzie komfort i delux, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami,

 • możliwość skorzystania z oferty zabiegów w SPA,

 •  wstęp na basen zewnętrzny PATIO -obowiązuje limit czasowy-jedno wejście 2 godziny (Sanatorium Gryf) w sezonie: czerwiec - sierpień (otwarcie basenu uzależnione jest od warunków pogodowych).

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w pełnych turnusach 7-dniowych (6 noclegów), 14-dniowych (13 noclegów), rozpoczynając turnus w niedzielę (kolacją) , a kończąc w sobotę (obiadem).

https://www.youtube.com/watch?v=cuT1ft3gzbA

 

Koszt pobytu  do 30 kwietnia 2021 r.

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.1700 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1600 zł osoba, Apartament- 2 osoby (3600 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1500zł, miejsce w pokoju 2 os.1400 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1300 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1200 zł osoba

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.3500 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3300 zł osoba, Apartament- 2 osoby (7800 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3100 zł, miejsce w pokoju 2 os.2900 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 2700 zł, miejsce w pokoju 2 os. 2500 zł osoba

 

Koszt pobytu od 1 maja do 30 września 2021 r.

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.1820 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1720 zł osoba, Apartament- 2 osoby (3780 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1620zł, miejsce w pokoju 2 os.1520 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1420 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1320 zł osoba

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.3760 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3560 zł osoba, Apartament- 2 osoby (8190 zł)

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3360 zł, miejsce w pokoju 2 os.3160 zł osoba

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 2960 zł, miejsce w pokoju 2 os. 2760 zł osoba

 

Ilość miejsc ograniczona

Rezerwacja może zostać przyjęta w Dziale Sprzedaży bądź w recepcji każdego z obiektów sanatoryjnych całodobowo.

Uzdrowisko Połczyn Dział Sprzedaży

tel.:+48 94 366 26 86 | +48 94 366 21 65|

www.uzdrowisko-polczyn.pl

email: sprzedaz@uzdrowisko-polczyn.pl, rezerwacja@uzdrowisko-polczyn.pl

Dodatkowo płatne:

 • zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju osoby fizyczne obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 4,40zł dziennie (płatna w pierwszym dniu pobytu)

 • parking dozorowany, płatny, niestrzeżony

 • test zgodnie z powyższą informacją

 

Cennik 2022 rok

 Sezon niski: od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku oraz od 1 października do 31 grudnia 2022 roku

Pobyt 7 dniowy (6 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.1980 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1800 zł osoba,pokój 2 os. do dyspozycji 1 os. 2100 zł, 

Apartament- 2 osoby (4500 zł), Apartament do dyspozycji 1 os. 3000 zł

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 1860 zł, miejsce w pokoju 2 os.1760 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.1980 zł

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 1750 zł, miejsce w pokoju 2 os. 1600 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.1850 zł

Pobyt 14 dniowy (13 noclegów):

Standard delux -miejsce w pokoju 1 os.4060zł, miejsce w pokoju 2 os. 3700 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os. 4300 zł

Apartament- 2 osoby (9500 zł), Apartament do dyspozycji 1 os. 6500 zł

Standard komfort - miejsce w pokoju 1 os. 3820 zł, miejsce w pokoju 2 os.3620 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.4060 zł

Standard wysoki - miejsce w pokoju 1 os. 3600 zł, miejsce w pokoju 2 os. 3300 zł osoba, pokój 2 os. do dyspozycji 1 os.3800 zł