preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Spotkanie z Panią Wiceminister Środowiska Małgorzatą Golińską

W dniu 20.07.2020 roku Zarząd Uzdrowiska Połczyn miał przyjemność gościć Panią Wiceminister Środowiska Małgorzatę Golińską. Podczas spotkania z kadrą kierowniczą Uzdrowiska w którym uczestniczyła również Pani Wiceminister Środowiska, Zarząd Spółki zaprezentował podejmowane działania, które pozwoliły przetrwać Uzdrowisku 3-miesięczny okres czasowego ograniczenia działalności.

Właściwe decyzje Zarządu Spółki oraz środki uzyskane dzięki rządowej pomocy – tzw. tarczom antykryzysowym, pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Spółki oraz utrzymanie wszystkich dotychczasowych miejsc pracy. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. już dzisiaj obsługuje ponad 600 kuracjuszy dziennie oraz wznowiło prace przy realizacji największej inwestycji - budowie nowego basenu. Planuje się, iż w miesiącu sierpniu pozostający jeszcze nielicznie w przestoju ekonomicznym pracownicy, powrócą do pracy.

Pani Minister poinformowała uczestników spotkania o planach rządu związanych z koniecznością dalszego wsparcia przedsiębiorstw związanego z Covid-19.