preloader oval

Rehabilitacja po Covid-19


od 1 200 zł /osoba

7 dni

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

oferta ważna od 13.12.2020 roku

 

Rehabilitacja po COVID-19 jest ważna dla zdrowia fizycznego i psychicznego,  dlatego Uzdrowisko Połczyn przygotowało specjalna ofertę :

REHABILITACJA PO COVID -19

Rehabilitacja kierowana jest do pacjentów, osób dorosłych po przebyciu choroby związanej z COVID-19, ze wskazaniami pulmonologicznymi lub tych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają zastosowania kolejnego etapu rehabilitacji pulmonologicznej.

 Najważniejsze cele rehabilitacji:

 • zastosowanie rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19 ma na celu poprawę jakości życia oraz wydajności pracy, a przede wszystkim przyspieszenie procesu zdrowienia, umożliwienie osobom czynnym zawodowo szybszego powrotu do pełnej aktywności fizycznej w tym także zawodowej,
 • poprawa ogólnej sprawności psycho-fizycznej
 • Poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
 • Poprawa sprawności oddechowej, siły mięśni
 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej
 • zapobieganie postępującej niepełnosprawności
 • zmniejszenie kosztów leczenia.

Rehabilitacja stworzy podstawę do wypracowania nawyków koniecznych do odzyskania i utrzymania pełnej sprawności psycho- fizycznej. Aby uzyskać najlepszą efektywność leczniczą, osoby do których kierowany jest program, powinny być objęte kompleksowym programem terapeutycznym oddziałującym wielokierunkowo.

Wskazania - grupy schorzeń objęte rehabilitacją:

 • przebyta choroba związana z COVID-19,
 • przebyte zapalenie płuc,
 • odma płucna,
 • przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy,
 • przewlekłe zapalenie błony jamy nosowej i gardła,
 •  stany po zabiegach chirurgicznych,
 •  inne choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia głosu,
 • dychawica oskrzelowa,
 • przewlekła zaporowa choroba płuc (POCHP),
 • choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi.

Zakres rehabilitacji pulmonologicznej po przebytej chorobie COVID -19:

 • ocena układu oddechowego i rozpoznanie ewentualnych schorzeń pulmonologicznych i współistniejących (np. choroby kardiologiczne, wady postawy, zmiany zwyrodnieniowe),
 • włączenie optymalnego leczenia celem zmniejszenia objawów chorobowych i poprawa stanu zdrowia
 • zmianie diety, nauka prawidłowego oddychania,
 • aktywna regeneracja sił witalnych, zmniejszenie stresu,
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg Standardów Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • indywidualnie dobrany trening interwałowy opracowany w oparciu o testy wysiłkowe oraz nieinwazyjne badania pulmonologiczne (test marszowy, spirometria, saturacja oraz badania laboratoryjne: gazometria, rtg przeglądowe klatki piersiowej),
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia usprawniające: oddechowe i relaksacyjne,
 • zabiegi wspomagające (inhalacje, nebulizacje, drenaż ułożeniowy, masaż wibracyjny , hydroterapia i masaż relaksacyjny),
 • psychorelaksacja i psychoedukacja, wsparcie w powrocie do pełnienia ról społecznych,
 • konsultacje z dietetykiem,

 

Rehabilitację realizujemy jest pod okiem specjalistów tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka, terapeuty zajęciowego.

Zakres rehabilitacji:

 • konsultacja wstępna - ocena stanu klinicznego pacjenta, optymalizacja leczenia farmakologicznego oraz ustalenie programu rehabilitacji zgodnie ze Standardami Rehabilitacji Pulmonologicznej,
 • diagnostyka pulmonologiczna:
 • codzienne pomiar PEF,
 • zlecone przez lekarza podczas pobytu w zależności od stanu pacjenta : test wysiłkowy, test marszowy, test Borga, spirometria. Możliwość realizacji dodatkowych badań diagnostycznych ponadstandardowych poza programem podstawowym,
 • 4 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku do soboty), wg indywidulanych wskazań:

a.      kinezyterapia  -  gimnastyka indywidualna, gimnastyka grupowa, gimnastyka z wykorzystaniem przyrządów  (ergometr, bieżnia, stepper, itp.), tlenoterapia, Nordic Walking, gimnastyka oddechowa, drenaż ułożeniowy,

b.      hydroterapia – masaż podwodny mechaniczny, masaż perełkowy, gimnastyka w basenie,

c.       zabiegi z użyciem naturalnych surowców: inhalacje solankowe, inhalacje złożone, nebulizacje,

d.      masaż relaksacyjny,

e.      jonoforeza na krtań

 • psychorelaksacja,
 • psychoedukacja - nauka zdrowego żywienia, promocja aktywności fizycznej, nauka sposobów akceptacji choroby i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • konsultacja dietetyka – w zależności od potrzeb pacjenta,
 • nadzór medyczny nad realizacją programu – ewentualna korekta programu rehabilitacji, zlecenie badań dodatkowych niezbędnych doprowadzenia programu rehabilitacji,
 • badanie końcowe – ocena efektów rehabilitacji, zalecenia w zakresie kontynuacji wyuczonych w trakcie rehabilitacji nawyków zdrowotnych.

Warunkiem realizacji pobytu rehabilitacyjnego jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza o konieczności odbycia rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia po przebytej chorobie COVID-19

Oferujemy :

 • pokoje  jedno i dwuosobowe w różnych standardach

 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie dostarczane do pokoju)

 • możliwość skorzystania z basenu wewnętrznego od 4 stycznia 2021 r.

 • możliwość skorzystania z oferty SPA

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w pełnych turnusach 7-dniowych (6 noclegów), 14-dniowych (13 noclegów), rozpoczynając turnus w niedzielę (kolacją) , a kończąc w sobotę (obiadem).

Koszt pobytu:

pakiet 7 dni (6 noclegów)

  1 700

     delux        

     1 osobowy      

pakiet 7 dni (6 noclegów)

1 600

delux

2 osobowy

pakiet 7 dni (6 noclegów)

1 500

komfort

1 osobowy

pakiet 7 dni (6 noclegów)

1 400

komfort

2 osobowy

pakiet 7 dni (6 noclegów)

1 300

wysoki

1 osobowy

pakiet 7 dni (6 noclegów)

1 200

wysoki

2 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

3 500

delux

1 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

3 300

delux

2 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

3 100

komfort

1 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

2 900

komfort

2 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

2 700

wysoki

1 osobowy

pakiet 14 dni (13 noclegów)

2 500

wysoki

2 osobowy

Dokumentacja medyczna prowadzona  zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Karta informacyjna w zakresie zorganizowanego programu leczenia oraz opieki medycznej wydana po zakończeniu leczenia.

Badanie spirometryczne wstępne i końcowe, test marszowy wstępny i końcowy, test Borga (test zmęczenia i duszności) – samoocena pacjenta 4x w trakcie pobytu.

 

Dodatkowo płatne:

 • zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju osoby dorosłe obowiązuje opłata uzdrowiskowa w kwocie 4,40zł dziennie (płatna w pierwszym dniu pobytu),

 • możliwość dodatkowych badań płatnych, np. RTG płuc, badania laboratoryjne-za dodatkową opłatą.

Rezerwacje:

Uzdrowisko Połczyn