preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

REhabilitacja po COVID-19

REHABILITACJA PO COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ NFZ

DLA KOGO?

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID-19, w terminie nie późniejszym niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym.
Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

Ile trwa rehabilitacja?

Od 2 do 6 tygodni - 4 zabiegi dziennie u każdego pacjenta.

SKIEROWANIE

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19

Badania należy przywieźć ze sobą do Uzdrowiska.

Skierowanie należy wystawić na oddział:

 • Zakład Lecznictwa Gryf

6300 Oddział Uzdrowiskowy Rehabilitacji Szpitalnej

 • Zakład Lecznictwa Podhale

6100 Oddział Uzdrowiskowy Szpital


Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19)

U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)
Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

* HONORUJEMY RÓWNIEŻ E-SKIEROWANIA

• należy podać: nr Pesel oraz kod PIN

 

 1. DOBROWOLNE OPŁATY:

a). szlafrok - pierwsze 5 dni 8,00 zł, każdy kolejny dzień 2,00 zł

b). usługa Moja TV: 14 dni/70,00 zł.; 21 dni/95,00 zł.; 24 dni/110,00 zł.; 28 dni/125,00 zł.

c). parking: 10 zł./doba; 120,00 zł./turnus.

 1. Pacjenci udający się na Rehabilitację po Covid-19 powinni pamiętać o zabraniu:
  • Maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz długopis/długopisy, którym na co dzień się Państwo posługują;
  • stroju sportowego na gimnastykę i zabiegi fizjoterapeutyczne, strój kąpielowy, czepek, klapki;
  • leki na cały okres pobytu/ jeśli stale są przyjmowane;
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego, numer NIP: osobisty lub/i zakładu pracy (dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego);

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

 • brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • niestabilne nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności
 • choroby nowotworowe
 • stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy)
 • zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji
 • uzależnienie od leków i substancji
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • ciąża i okres karmienia
 • inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza

 

Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać oryginał skierowanie na adres Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn - Zdrój lub dane do e-skierowania na nasz adres: rehabilitacja@uzdrowisko-polczyn.pl

Po otrzymaniu przez nas maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo. Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin.

 
Dane do kontaktu:
 

Kontakt :
Telefon Ikona Symbol - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay + 48 94 382 1180
lub e-mail:
rehabilitacja@uzdrowisko-polczyn.pl;

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 12.00

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA PACJENTA - Ankieta do pobrania

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ - Wzór do pobrania