preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja po COVID-19

 

REHABILITACJA PO COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ NFZ

DLA KOGO?

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID-19, w terminie nie późniejszym niż w okresie do12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 – data zakończenia izolacji domowej, lub data wypisu ze szpitala, lub data wypisu z izolatorium (zgodnie z Zarządzenie Nr 172/2021/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 18.10.2021r.) samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym.
Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

Ile trwa rehabilitacja?

Od 2 do 6 tygodni - 4 zabiegi dziennie u każdego pacjenta.

SKIEROWANIE

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:

 • RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, CRP
 • aktualne EKG

Badania należy dołączyć do skierowania.

 

Skierowanie należy wystawić na oddział:

 • Zakład Lecznictwa Gryf

6100 Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny


Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19)

U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)
Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

* HONORUJEMY RÓWNIEŻ E-SKIEROWANIA

należy podać: nr Pesel oraz kod PIN

 1. DOBROWOLNE OPŁATY:

a). szlafrok - pierwsze 5 dni 8,00 zł, każdy kolejny dzień 2,00 zł

b). usługa Moja TV: 14 dni/77,00 zł.; 21 dni/105,00 zł.; 24 dni/121,00 zł.; 28 dni/138,00 zł.

c). parking: 10 zł./doba; 120,00 zł./turnus.

 1. Pacjenci udający się na Rehabilitację po Covid-19 powinni pamiętać o zabraniu:
  • Maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz długopis/długopisy, którym na co dzień się Państwo posługują;
  • stroju sportowego na gimnastykę i zabiegi fizjoterapeutyczne, strój kąpielowy, czepek, klapki;
  • leki na cały okres pobytu/ jeśli stale są przyjmowane;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych, mających problem z potrzebami fizjologicznymi niezbędne jest zabezpieczenie w artykuły higieniczne (np. pampersy, pieluchomajtki , chusteczki kosmetyczne, kremy pielęgnacyjne i inne);
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego, numer NIP: osobisty lub/i zakładu pracy (dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego);

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

 • brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • niestabilne nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności
 • choroby nowotworowe
 • stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy)
 • zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji
 • uzależnienie od leków i substancji
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • ciąża i okres karmienia
 • inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza

Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać oryginał skierowanie na adres Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. ul. Zdrojowa 6 78-320 Połczyn - Zdrój lub dane do e-skierowania na nasz adres: rehabilitacja@uzdrowisko-polczyn.pl

Po otrzymaniu przez nas maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo. Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin.

Podstawa prawna:

Zarządzenia NR 98/2021/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 02.06.2021r.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-982021dsoz,7365.html

Zarządzenie Nr 172/2021/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 18.10.2021r.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1722021dsoz,7429.html
 

Pliki do pobrania:
- Wzór skierowania

- Infromacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta


Dane do kontaktu:

KONTAKT:
tel.
887 849 944

w godz. 8.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku

rehabilitacja@uzdrowisko-polczyn.pl