preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Procedury bezpieczeństwa

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA – BEZPIECZNY POBYT

W UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU S.A.

 

Drodzy Goście

Wasze bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością. W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem w naszym Uzdrowisku.

Nad bezpieczeństwem Gości i naszych pracowników czuwają dedykowane zespoły pracowników medycznych i pozostałego personelu:

 1. zespół nadzorujący poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 2. zespół nadzorujący bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Świadczymy usługi pod nadzorem Naczelnego Lekarza Uzdrowiska oraz Sanepidu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywienia produkujemy posiłki i obsługujemy konsumentów wykonując czynności w oparciu o procedury i instrukcje HACCP. Realizujemy procedury związane z zapobieganiem szerzenia się zakażeń w tym koronawirusem SARS COV-2.

Stosujemy wdrożone we wszystkich obszarach Spółki procedury higieniczno-sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa pobytu.

Utrzymujemy czystość wykorzystując środki czystości i dezynfekcji posiadające certyfikaty.

Środki dawkowane są z wykorzystaniem profesjonalnych systemów i dozowania.

 

ZBIÓR OGÓLNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

W UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU S.A.

 1. Przy wejściu do każdego obiektu zamontowany jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Dostęp do instrukcji mycia rąk i dezynfekcji rąk.
 3. Zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są zameldowane w Uzdrowisku lub nie korzystają z zabiegów w trybie ambulatoryjnym.
 4. Obowiązek pomiaru temperatury wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy. Przy odczycie powyżej 37,5 st.C niedopuszczenie pracownika do pracy i oddelegowanie do domu.
 5. Obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkim Gościom w dniu przyjazdu w Punkcie przyjęć. W przypadku temperatury powyżej 37,5 st.C oraz objawów chorobowych Gość nie będzie mógł być zameldowany, a w trakcie pobytu będzie musiał być odizolowany do obserwacji.
 6. Zabezpieczenie personelu w środki ochrony osobistej, w zależności od wykonywanych czynności: maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, fartuch ochronny, płyn do dezynfekcji rąk.
 7. Bieżące dezynfekowanie powierzchni dotykowych oraz pomieszczeń ogólnego użytku.
 8. Przebywanie w pomieszczeniach wspólnych pracowników (miedzy innymi biura, magazyny, pomieszczenia socjalne) z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum
  2 metry.
 9. Na wszystkich recepcjach zamontowanie pleksy ochronnej.
 10. Na terenie całego Uzdrowiska Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 11. Zalecana bezgotówkowa forma płatności przez Gości (karta płatnicza, przelew).
 12. Ograniczenie czasu przebywania Gościa przy recepcji.
 13. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa Pacjentów podczas pobytu w Uzdrowisku prezentowane są za pośrednictwem kanałów telewizyjnych w ogólnodostępnych holach recepcyjnych oraz pokojach a także poprzez banery informacyjne umieszczone
  w przeszklonych gablotach.

CZĘŚĆI WSPÓLNE – POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk: w strefie wejściowej do budynków, przy windach, przed wejściem do jadalni oraz do zakładu przyrodoleczniczego.
 2. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych takich jak blaty recepcyjne, klamki, poręcze, oparcia krzeseł, wyłączniki itp.
 3. Bieżące dezynfekowanie pomieszczeń ogólnodostępnych, ogólnych toalet, wind oraz podłóg.
 4. Systematyczne wietrzenie pomieszczeń powierzchni wspólnych.

RECEPCJA

 1. Konieczność dezynfekcji rąk przez Gości przed każdym podejściem do recepcji (płyny do dezynfekcji rąk na stanowiskach).
 2. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przy recepcjach (klamek, urządzeń, mebli, poręczy) oraz pomieszczeń wspólnych.
 3. Stosowanie przez pracowników rękawiczek i środków do dezynfekcji rąk.
 4. Ograniczenie kontaktów z pracownikami z działu sprzedaży (obsługa telefoniczna i online lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w biurze).
 5. Uproszczenie procedury meldunkowej – skrócenie do niezbędnego minimum procedury meldunkowej.
 6. Ograniczenie liczby gości przy stanowiskach recepcyjnych.
 7. Informowanie gości o Procedurach bezpiecznego pobytu (zameldowanie się Gościa
  w naszym obiekcie jest równoznaczne z akceptacją Procedury bezpieczeństwa – BEZPIECZNY POBYT w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.).
 8. Zalecenie używania własnych długopisów.
 9. Możliwość zakupu maseczek i rękawiczek ochronnych w recepcji.

DZIAŁ MEDYCZNY

PUNKT PRZYJĘĆ

 1. Zorganizowany i wyposażony Punkt Przyjęć w każdym obiekcie spółki w wydzielonej części lub osobnym budynku, oddalonym od pokoi Gości oraz głównych ciągów komunikacyjnych z oznakowanym osobnym wejściem.
 2. Punkt Przyjęć posiada powierzchnie zmywalne oraz wyposażenie łatwe do dekontaminacji, wyposażone w szybę działową oraz środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, gogle/przyłbice.
 3. Przed wejściem do Punktu Przyjęć Gość dokonuje dezynfekcji rąk zgodnie z udostępnioną instrukcją dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu, preparatem zapewniony przez Uzdrowisko.
 4. Pacjenci zabezpieczeni w maseczki oczekują na przyjęcie w Punkcie Przyjęć
  z zapewnieniem odpowiedniej odległości (min. 2 metry).
 5. Przed przyjazdem do Uzdrowiska przeprowadzana jest telefonicznie wstępna ankieta kwalifikacyjna, gdzie oceniana jest ewentualna możliwość kontaktu Gościa
  z koronawirusem.
 6. W Punkcie Przyjęć następuje wstępna kwalifikacja Gościa do przyjęcia: pomiar temperatury ciała oraz wypełnienie ankiety uzupełniającej.
 7. W przypadku negatywnego wywiadu epidemiologicznego skierowanie Gościa do recepcji celem dopełnienia dalszych procedur związanych z przyjęciem na leczenie.

DYŻURKA PIELĘGNIAREK/ GABINET LEKARSKI

 1. W gabinetach lekarskich i pielęgniarskich dostępne środki ochrony indywidualnej oraz preparaty dezynfekcyjne.
 2. Doraźna opieka lekarsko - pielęgniarska całodobowa.
 3. Gość zakwaterowany w pokoju telefonicznie zapraszany jest do dyżurki pielęgniarskiej
  w celu założenia dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem czasowego wyodrębnienia przyjęcia.
 4. Podczas przyjęcia w dyżurce pielęgniarskiej zapoznanie z topografią budynku, Regulaminem podmiotu leczniczego, prawami i obowiązkami Pacjenta oraz stosowanych procedurach epidemiologicznych zapewniających bezpieczny pobyt w Uzdrowisku.
 5. Wizyty lekarskie dla Gości planowane są indywidualnie przez dyżurki pielęgniarskie,
  z uwzględnieniem czasowego wyodrębnienia przyjęcia.
 6. W trakcie pobytu w celu ograniczenia Gości oczekujących na przyjęcie przed gabinetem lekarskim i dyżurką pielęgniarek zalecenie i umożliwienie przeprowadzenia teleporad.
 7. Konieczność informowania personelu przez Gości o infekcjach i złym samopoczuciu
 8. Izolatka w każdym obiekcie Spółki.

BAZA ZABIEGOWA – ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

 1. Konieczność dezynfekcji rąk przez Gości przed każdym wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego.
 2. Stosowanie przez personel fizjoterapeutyczny rękawiczek ochronnych i przyłbic.
 3. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, urządzeń, mebli, poręczy), pomieszczeń wspólnych oraz sprzętów sportowych.
 4. Organizacja pracy na Bazie zabiegowej dostosowana do liczby Gości, w celu zapewnienia obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 5. Zmniejszenie liczby osób uczestniczących w zajęciach grupowych oraz zajęciach na basenie, zapewniając zachowanie dystansu społecznego.
 6. Regularna dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, powierzchni łóżek, materacy.
 7. Wprowadzenie bezpiecznych odległości pomiędzy stanowiskami zabiegowymi i sprzętami fitness.
 8. Restrykcyjne przestrzeganie godzin zabiegów.
 9. Wydzielenie stref czasowych realizacji zabiegów, dla poszczególnych grup klientów.
 10. Zakaz używania telefonów komórkowych na terenie gabinetów zabiegowych.
 11. Zmiana zabiegów tylko i wyłącznie podczas wizyty lekarskiej, nowy harmonogram zabiegów dostarczany jest do pokoi przez personel pielęgniarski.

POKÓJ HOTELOWY

 1. Sprzątanie pokoi odbywa się wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych tj: wyłączników, gniazd, klamek, uchwytów, wyposażenia o zmywalnej powierzchni urządzeń oraz wietrzenia pokoi (realizacja tych czynności powinna odbywać się bez obecności gościa
  w pokoju).
 2. Wymiana ręczników i pościeli raz w połowie turnusu oraz w zależności od potrzeby na zlecenie Działu Medycznego.
 3. W łazience instrukcja mycia rąk.
 4. Dostępność w pokoju Procedur Bezpiecznego Pobytu.
 5. W sprawach administracyjnych związanych z obsługą pokoju zaleca się kontakt telefoniczny z recepcją czy administracją obiektu (numery telefonów kontaktowych dostępne w każdym pokoju).

GASTRONOMIA – JADALNIA

 1. Przestrzeganie przez Gości godzin posiłków gwarantujące sprawną obsługę.
 2. Posiłki oraz ciepłe napoje serwujemy na zastawie stołowej, zapewniamy metalowe sztuce oraz szkło, które regularnie wyparzamy i dezynfekujemy.
 3. W pokoju dostępny czajnik do samodzielnego przygotowania gorących napojów.
 4. Dezynfekcja stolika po każdym Gościu.
 5. Zachowanie 2 metrowej odległości między stolikami.
 6. Wprowadzenie zmian posiłkowych celem dostosowana do liczby Gości, w celu zapewnienia obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 7. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Działem medycznym, serwowanie posiłków do pokoju zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami dystrybucji posiłków.

SPA & WELLNES

 1. Przed zabiegiem obowiązuje dezynfekcja dłoni płynem dostępnym w recepcji oraz bezdotykowe zmierzenie temperatury ciała.
 2. Ograniczenie liczby osób korzystających ze SPA w celu zapewnienia bezpiecznego dystansu.
 3. Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami zabiegowymi.
 4. Regularna dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego, lady recepcyjnej, powierzchni łóżek, stosowanie tylko jednorazowych produktów, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.
 5. Wizyty umawiane zdalnie: telefonicznie lub mailowo.
 6. Klient/ka przychodzi bez osoby towarzyszącej, wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie
  i potrzebujące opieki drugiej osoby.
 7. Klient/ka nie może przyjść́ na umówioną̨ wizytę̨ jeżeli:
  • ma kaszel, duszności, gorączkę,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
   w ciągu 2 tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 8. Zakaz używania telefonów komórkowych na terenie gabinetów zabiegowych.
 9. Preferowana płatność bezgotówkowa.