preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.


.Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. przy ul. Zdrojowej 6, 78-320 Połczyn Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu” w terminie do dnia 11.06.2018r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Ogłoszenie o postepowaniu kwalifikacyjnym Wiceprezes