preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Oferty Pracy

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A

będące zespołem hoteli, sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” „Willa Gryf „i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na trenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Do obowiązków należeć będzie:

Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej planowanych prac i kosztorysów powykonawczych.

Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji techn., związanej z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi, sprawdzanie jej pod względem merytorycznym.

Kompletowanie dokumentacji technicznej do przedłożenia do zatwierdzenia.

Współpraca w planowaniu zadań remontowych i inwestycyjnych,

Prowadzenie oficjalnej korespondencji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które biorą udział w procesie inwestycyjnym,

Ścisła współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, projektantami, inspektorami i wykonawcami,

Sporządzanie rozliczeń inwestycji, sprawozdań, raportów itp.,

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne – branża ogólnobudowlana,

Obsługa programu do kosztorysowania NORMA (Standard) znajomość technologii w wykonywaniu kosztorysów branży budownictwa,

Wymagane doświadczenie min. 3 letnie w branży budownictwa,

Obsługa program komp. AutoCAD,

Bardzo dobra znajomość całego procesu inwestycyjnego,

Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

Znajomość zasad prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego,

Umiejętność analizy projektów technicznych, procesów budowlanych, otoczenia okołotechnicznego,

Umiejętność i chęci pracy w zespole,

Samodzielność i dobra organizacja pracy,

Wysoka kultura osobista i punktualność,

Zaangażowanie w wykonywane zadania,

Umiejętność pracy pod presją czasu,

Dobry kontakt z ludźmi, komunikatywność i pozytywne nastawienie do zadań zawodowych.

 

Zgłoszenia winny zawierać:

list motywacyjny

życiorys

referencje

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy

adres do korespondencji wraz z numerem telefonu oraz dodatkowo adres poczty elektronicznej

 

Oferty zawierające z dopiskiem " Specjalista ds. technicznych" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres mkwiatkowska@uzdrowisko-polczyn.pl lub składać osobiście w dziale kadr w terminie do 31 marca 2018 roku.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póż. zm.)."

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Uzdrowiska Kłodzkie SA- Grupa PGU zs. w Polanicy- Zdroju stanowi największy w Polsce kompleks uzdrowiskowy. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk, której członkami są jedne z najlepszych polskich uzdrowisk: "Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o., "Uzdrowisko Świeradów -Czerniawa" Sp. z o.o., Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna, "Uzdrowisko Połczyn" S.A. Grupa oferuje szeroki zakres usług uzdrowiskowych opartych m.in. na unikatowych w skali kraju i Europy surowcach leczniczych.

Aktualnie Uzdrowiska Kłodzkie SA poszukują kandydata/ kandydatkę na stanowisko

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: Uzdrowisko Połczyn- Zdrój

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Organizowanie i prowadzenie księgowości:
  1. nadzorowanie i doskonalenie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Spółki, prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  2. aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości,
  3. nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz kierowanie i koordynowanie zapisów w urządzeniach księgowych, zachowując chronologię zapisów i stosując nowoczesne metody przetwarzania danych,
  4. organizowanie i zabezpieczenie transportu gotówki, zabezpieczenie pomieszczeń kasowych i gotówki w kasie,
  5. współpraca przy inwentaryzacji składników majątkowych Spółki oraz ustalenie rzeczywistego stanu pozostałych aktywów i pasywów,
  6. nadzór nad prawidłową wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki, na które składa się m. in.: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sporządzanie pakietów konsolidacyjnych do KGHM,
  8. księgowanie i rozliczane funduszy specjalnych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Górniczy,
  9. nadzorowanie prawidłowego przechowywania urządzeń i dowodów księgowych.
 2. poddawanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 3. kontrola przestrzegania zasad rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz rozliczeń pieniężnych dokonywanych przez Spółkę.
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, ewidencji materiałowej, środków trwałych, kosztów oraz ewidencji ogólnej.
 5. kontrola i nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości GUS w zakresie obowiązującym służbę finansowo -księgową i płacową.
 6. kontrola i nadzór nad prowadzeniem zobowiązań podatkowych i opłat.
 7. kontrola wewnętrzna w zakresie spraw rachunkowo –finansowych we wszystkich komórkach organizacyjnych.
 8. zabezpieczenie kontroli dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym.
 9. współpraca przy opracowywaniu wniosków kredytowych.
 10. przestrzeganie prawidłowego dysponowania środkami pieniężnymi i funduszami.
 11. współudział w sporządzaniu prognoz, analiz ekonomiczno-finansowych i sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb, wskazywanie zjawisk pozytywnych i negatywnych w działalności Spółki oraz stawianie odpowiednich wniosków.
 12. stała weryfikacja i obserwacja polityki firmy w zakresie budżetowania kosztów oraz współpraca nad jej realizacją.
 13. sporządzanie i składanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 14. współpraca przy realizacji wymogów sprawozdawczości dla Grupy KGHM,
 15. współpraca w obszarze finansowo-księgowym w ramach Polskiej Grupy Uzdrowisk.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, kierunkowego (finanse, rachunkowość, ekonomia).
 • Doświadczenia na stanowisku Księgowej.
 • Bardzo dobrej znajomości Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku vat.
 • Naliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji CIT
 • umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z UOR
 • wiedzy w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • łatwości w zdobywaniu nowych umiejętności
 • Znajomości MS Office.
 • Zdolności analitycznych, umiejętności wyciągania wniosków.
 • Umiejętności organizacji pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność organizacji pracy podległego zespołu oraz znajomość podstawowych przepisów wymaganych na stanowisku związanym z zarządzaniem personelem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży.
 • Odpowiedzialną i ciekawą pracę.
 • Profesjonalny system szkoleń oraz możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dużą samodzielność.
 • Miłą atmosferę pracy.

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Zastępca Głównego Księgowego” w tytule e-maila prosimy przesyłać na adres renata.mielec@uzdrowiska-klodzkie.pl

w terminie 30 kwietnia 2018 roku.

Na zgłoszeniach prosimy umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uzdrowiska Kłodzkie SA- Grupa PGU w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

 
FIZJOTERAPEUTA
 
Do zadań Pracownika na tym stanowisku będzie należało:
obsługa urządzeń niezbędnych do przeprowadzania zabiegów (elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapia miejscowa),
wykonywanie różnego rodzaju masaży,
nadzorowanie wykonywanych ćwiczeń oraz realizacja zabiegów rehabilitacyjnych, kondycyjnych i usprawniających,
prowadzenie zajęć z kinezyterapii dla osób o upośledzonej sprawności ruchowej, koordynacji itp. dotyczy to przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych,
zapewnienie obsługi klientów korzystających z zabiegów i usług wprowadzonych do oferty.
Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe,
doświadczenie w pracy w na analogicznym stanowisku,
rozumienie oczekiwań klientów, 
umiejętność pracy zespołowej, 
wysoka kultura osobista, 
dodatkowe kursy związane z wykonywaniem zawodu np. PNF, mile widziane uprawnienia ratownika wodnego,
zdolność do harmonijnej pracy, dyspozycyjność, dokładność i sumienność.
Przyszłemu Pracownikowi zapewniamy:
stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju zawodowego,
formę współpracy – do uzgodnienia etat lub własna działalność gospodarcza
 
Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem "FIZJOTERAPEUTA" w tytule e-mail prosimy przesyłać na adres mkwiatkowska@uzdrowisko-polczyn.pl lub osobiście w dziale kadr w terminie do 30.04. 2018r.
 
Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póż. zm.)."
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A będące zespołem sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych zlokalizowanych w pięciu obiektach: „Irena”, „Podhale”, „Borkowo”, „Gryf” i SPA „Zdrojowe Zacisze” usytuowanych na trenie Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko