preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Klauzula informacyjna meldunkowa

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA PROCESU MELDOWANIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6 (KRS: 0000025053, NIP: 6720006034, Regon: 00028818800000)

 

2) inspektorem ochrony danych w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. pan Andrzej Kwiatkowski e-mail: akwiatkowski@uzdrowisko-polczyn.pl;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

przeprowadzenia procesu meldunkowego i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych obciążeń, oraz szkód

na podstawie:

Art. 6 ust 1 pkt a i b

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne na zasadzie outsourcing'u.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- do czasu żądania usunięcia zgodnie z „prawem do bycia zapomnianym”, pod warunkiem, że nie obowiązuje ustawa o dokumentacji medycznej (w przypadku pobytów kuracyjnych)

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia

 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie usługi.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy na wykonanie usługi

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany